ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เมื่ออ่านหนังสือ “พูดภาษาอังกฤษได้ เป๊ะเวอร์!”

ajarnadum

ถือเป็นหนังสือเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีมากเล่มหนึ่งเลยก็ว่าได้ สำหรับอาจารย์ฝรั่งหัวใจไทยอย่างอาจารย์ Adam Bradshaw ที่ได้ทำหนัวงสือ “พูดภาษาอังกฤษได้ เป๊ะเวอร์!” ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวไทยได้ศึกษาเอา โดยการนำทุกปัญหาภาษาอังกฤษของคนไทยมาตอบให้หายสงสัยในเรื่องต่างๆ สำนวนภาษาอังกฤษ คำสแลง ทั้งยังเน้นคำศัพท์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้อง ให้เหมือนกับ Native Speaker หรือเจ้าของภาษา ที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ ชัดเจน ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือที่เน้นด้วยสาระความรู้แล้ว การซื้อหนังสือเล่มนี้ยังแถมแอพพลิเคชั่นของหนังสือในเล่มนี้อีกด้วย ที่จะมีการสอนการออกเสียงที่ถูกต้องอย่างละเอียด โดยเริ่มนับ 1 ใหม่ โดยการสอนออกเสียง A – Z ที่ถูกวิธีที่คนไทยอาจไม่เคยรู้ถึงการออกเสียงที่ถูกต้องอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าให้ความรู้แก่คนที่อ่านได้อย่างแน่นอน โดยจะเน้นเรื่องของการออกเสียงค่อนข้างมาก เพราะเป็นหนึ่งปัญหาของคนไทยที่ออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจการที่จะพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเท่าที่ควร ซึ่งการที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ แน่นอนว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของการออกเสียงได้ไม่มากก็น้อยแน่นอน ซึ่งจะก่อให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ จะมีผลต่อยอดในการศึกษาที่จะสามารถได้คะแนนได้ดีขึ้น Read More …