ประโยชน์ของหนังสืออังกฤษ หากได้อ่านรับรองต้องชอบ

english

การอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตามสิ่งที่ได้กลับมายังผู้อ่านที่เหมือนกันทุกเล่มนั่นก็คือ สมาธิ การอ่านหนังสือจะช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้น เพราะการอ่านหนังสือเป็นการที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่ง ด้วยความตั้งใจ ซึ่งจะช่วยให้จิตเรานิ่ง ทำให้ผู้อ่านกลายเป็นคนที่มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วย ยิ่งโดยเฉพาะเด็กๆ จะมีประโยชน์มากเพราะเด็กคนใดที่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งๆ หนึ่งได้นานๆ ทำให้เขาเรียนเก่ง รวมไปถึงมีความตั้งใจขณะที่ครูสอน ไม่วอกแวก ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย นอกเหนือจากนี้การที่เราเป็นคนมีสมาธิ จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย เพราะการมีสมาธิก็จะนำมาซึ่งสติ การมีสติเป็นเหมือนการที่เราตระหนักรู้ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นทำอะไรอยู่ ทำให้เราสามารถตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ในส่วนของหนังสืออังกฤษนั้น แน่นอนว่านอกจากสมาธิที่ได้จากการอ่านหนังสือ ผู้อ่านเองก็จะได้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นภาษาสากลของโลก ที่มีคนใช้เยอะมาก เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งในด้านของการศึกษา ด้านของการเมือง รวมไปถึงด้านของธุรกิจ ดังนั้นหากใครที่มีความสามารถในด้านของภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้คนคนนั้นได้เปรียบคนอื่นๆ ที่ไม่มีความสามารถด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือด้านการงานก็ตาม เพราะยิ่งคุณมีความสามารถมาก โอกาสการทำงานหรือการเรียนก็จะมากไปด้วย จึงกลายเป็นที่ต้องการของหลายๆ บริษัท หลายๆ หน่วยงาน

การมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ นอกจากจะเพิ่มโอกาสที่ดีให้ชีวิตคุณแล้ว มันยังเหมือนกับการที่คุณได้เปิดโลกให้กว้างขึ้นอีกด้วย เพราะการได้เรียนรู้ภาษาของต่างประเทศ คุณเองก็จะได้รับวัฒนธรรมของประเทศนั้นมาจากหนังสือ หรือสื่อที่คุณใช้ศึกษา มันทำให้ตัวผู้ศึกษาเองมีความรู้รอบตัวมาก แถมยังได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย แถมการมีความรู้ในภาษาอังกฤษยังสามารถช่วยให้คนใช้ชีวิตในต่างแดนได้อย่างสบายเลย เพราะไม่ว่าจะส่วนใดของมุมโลก เขาก็ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก ดังนั้นเมื่อคุณไปอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียน หรือเที่ยวก็สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้เลย เพราะเชื่อว่าคนที่อยู่ในต่างแดนเองก็คงเตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับคนต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้การที่คนคนหนึ่งมีความรู้ทางด้านภาษามากกว่า 1 ภาษาจะช่วยให้คนนั้นไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ง่ายๆ ด้วย เพราะการที่สมองเราจะต้องแยกภาษาออกเป็นหลายๆ ภาษามันเหมือนกับเราได้บริหารสมองตลอดเวลา เมื่อสมองทำงานอยู่ตลอดๆ เส้นหยักในสมองก็จะเยอะขึ้น ทำให้คุณกลายเป็นคนที่ความจำดี มีความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่างได้ดี